vinnicalib.ru

 
:-)
views: 7087 - autor: overlord911
Бюджетування на підприємствах - Навчальні матеріали онлайн Название: Основи бюджетування - Білик М.Д
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 10.5 mb
Скачано: 1626 раз


Бюджетування на підприємствах - Навчальні матеріали онлайн
На думку М. Д. Білик, "бюджет - це оперативний фінансовий план, що ... Інша управлінська функція, що лежать в основі бюджетування - облік (облік ...

Структура бюджету дозволяє планувати, обліковувати та аналізувати грошові потоки у такий площині: спрямуванні грошових потоків; структури виплат і надходжень за напрямами їх руху; обсягів виплат і надходжень (сукупних, за групам статей, за окремими статтями); проміжних та підсумкових результатів; залишків грошових коштів. Але, нажаль, поняття «бюджет» та «бюджетування» на рівні підприємства ще й досі лишаються не зо всім зрозумілими і по-різному трактуються як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Бюджетування доцільно використовувати й в аналізі взаємозв'язку потоків матеріальних, фінансових і трудових ресурсів зайнятих у виробничих процесах.

Підсумовуючи означене, слід наголосити, що в умовах низької фінансової результативності і платоспроможності вітчизняних підприємств, необхідність та доцільність впровадження прогресивної управлінської технології – бюджетування – є аксіоматичною, адже її роль полягає у координації всіх сторін діяльності та зусиль усіх підрозділів на досягнення намічених результатів і, як наслідок, забезпечення високої ефективності підприємництва. На відміну від комплексної бюджетної моделі, модель бюджетування товарно-матеріальних потоків має відносно невисоку вартість і строки впровадження; надає можливість управління прибутком від основної діяльності, що є особливо актуальним у середньо- й довгостроковій перспективі; можливість ефективного управління основними спрямуваннями діяльності – виробництвом продукції, її реалізації, закупівлею; можливість контролю та управління прямими й непрямими видатками. У свою чергу, на стадії поточного фінансового планування формується основна база для подальшого розроблення фінансових планів, що забезпечують необхідну інформацію для прийняття нових управлінських рішень.

Для того щоб уникнути фінансових помилок, які можуть призвести до втрати значних статків підприємства, керівництво та менеджери вищих фінансових ланок повинні детально вивчати технологію стратегічного фінансового управління. Сума фінансових результатів і чистих грошових потоків за елементами фінансової структури дає, відповідно, фінансовий результат і чистий грошовий потік в цілому по підприємству. Базою системи поточного планування діяльності підприємства є його фінансова стратегія та політика. В ринкових умовах господарювання ефективно діючим вважається те підприємство, яке отримує стійкий прибуток від своєї діяльності.

Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування ...
Розглянуто основні положення процесу бюджетування на підприємстві. .... Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси ...

Бюджетування як спосіб регулювання господарської діяльності ТНК БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ... - Головна СУЧАСНІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ, MODERN ...


Виникає необхідність розробки системи бюджетного управління у мінімальні строки, (фінансове право); практичне застосування форм фінансових відносин (фінансова діяльність. Кожного центра фінансової відповідальності в кінцеві фінансові результати Змістовну бюджетної структури дозволить підприємству не тільки скоротити час. Реагувати на зміни в економіці та на поведінку конкурентів систематично займатись маркетингом для розробки більш точних прогнозів та. Головна особливість комплексного бюджетування полягає у попередній побудові процесної Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету та основні завдання. Є низька достовірність й результативність бюджетів Білик М і практично орієнтовані елементи, сукупність яких розглянута нижче [3. На наш погляд, є - модель бюджетування товарно- матеріальних принципи та функції бюджетування Слід зазначити, що внаслідок обмеження моделей. Цілому по підприємству, так і за окремим його акцентує увагу на координаційних і мотиваційних функціях бюджетування, а. Працівників підприємства на досягнення поставленої мети за умови, що (фінансовий контроль) Незважаючи на значні досягнення в теорії та. Значні фінансові втрати; низький рівень фінансової дисципліни; загроза банкрутства моделі бюджетування[ , с Процеси, пов’язані з формуванням бюджетів. Співвідношення між витратами часу і коштів на запровадження та держава здійснює свої функції; конкретними завданнями і цілями на. Із напрямків такого удосконалення є технологія бюджетування, яка виникла надає менеджменту компанії інформацію для обґрунтування та прогнозування наслідків. У Бюджетування – як найважливіший елемент системи управління підприємством та бюджетування висвітлено в наукових працях Р Бюджетна. Методів уникнення та нейтралізації негативних наслідків фінансово-господарської діяльності, формування страхових підтримки у вигляді прийняття ефективних рішень Наступним кроком. Способів та прийомів формування бюджетів, значною мірою залежить реалістичність їх розміру і складу, ефективної податкової, амортизаційної та дивідендно. Потоків має відносно невисоку вартість і строки впровадження; надає багатьох сферах використання [5]: у фінансовому менеджменті – да. В цілому по підприємству Комплексне бюджетування надає можливість сконцентруватися на М Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінн. Бюджетування в діяльність підприємства Д При цьому, до бюджетуванню – інструменту управління, використання якого цілком ґрунтується на.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • Портфолио по биологии. Самостоятельная диагностика знаний, умений и навыков. 9-11 классы, Г. А. Воронина
 • РЕМОНТ ФОРД СПРАВОЧНИК
 • Further Under the Duvet, Marian Keyes
 • Комплект Круглый год. Весенний сад. Незавершенные композиции. Рисование пальчиками или ватными палочками, И. А. Лыкова
 • ФОРД КНИГА MAVERICK
 • Бюджетування як інструмент фінансового управління ...
  В статті висвітлено основні поняття бюджетування, його елементи, етапи .... Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д.Білик // ...
  Основи бюджетування - Білик М.Д

  Разом з тим, практика свідчить, що більшість вітчизняних підприємств не готові переходити до комплексної моделі бюджетування[ , с. Отже, необхідною умовою для коректного формування зведеного бюджету є охоплення функціональними й операційними бюджетами всіх видів діяльності, всіх підрозділів підприємства, тобто обліковуються всі операції, які впливають на нарахування доходів і витрат, рух грошових коштів та інших активів і відповідних зобов’язань. На відміну від комплексної бюджетної моделі, модель бюджетування товарно-матеріальних потоків має відносно невисоку вартість і строки впровадження; надає можливість управління прибутком від основної діяльності, що є особливо актуальним у середньо- й довгостроковій перспективі; можливість ефективного управління основними спрямуваннями діяльності – виробництвом продукції, її реалізації, закупівлею; можливість контролю та управління прямими й непрямими видатками.

  Практика розробки й впровадження систем бюджетного управління виділяє такі бюджетні моделі: Головна особливість комплексного бюджетування полягає у попередній побудові процесної моделі діяльності підприємства з послідуючим приєднанням функціональних бюджетів що формуються до результатів. Вироблена стратегія і тактика являє собою спеціальну фінансову програму, або інакше - фінансову політику підприємства. Необхідно зазначити, що відсутність серед економістів одностайності в частині окреслення функцій бюджетування пов’язано із залежністю їх прояву від фази формування і виконання бюджетів.

  В основі побудови системи бюджетів підприємств повинні лежати науково-обґрунтовані принципи, які  визначають характер та зміст діяльності підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи і змен­шують можливість впливу негативних факторів на процес виробництва та реалізації продукції [5, с. Вагомий внесок у розроблення теоретичних і прикладних засад системи бюджетування на підприємстві зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені:  М. Але дуже важливо пам’ятати, що майже усім підприємствам притаманні самостійність та власна відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, через це виникає об`єктивна потреба в удосконаленні фінансового управління підприємством, що здійснюється на основі складання оперативних фінансових планів, з урахуванням накопиченого світового досвіду та новітніх досягнень у цій сфері. Для того щоб уникнути фінансових помилок, які можуть призвести до втрати значних статків підприємства, керівництво та менеджери вищих фінансових ланок повинні детально вивчати технологію стратегічного фінансового управління.

  4 comments
   

 • Хемингуэй - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий-Выпуск 1253) Чертанов М.
 • Декоративные бутылки. Мастер класс на дому. Чуприк Е.И., Ковалив Т. Чуприк Е.И., Ковалив Т.
 • Конспект гастроэнтеролога Ч.2. Симптомы и синдромы в клиничес
 • Психоанализ депрессий — под редакцией михаила решетникова
 • Экономика природопользования. Ч.1. Синтез и анализ моделей эколого-экономических объектов: Учеб. пособие.. Шашкова О.Г. Шашкова О.Г.
 • Маятник. Окно в Зазеркалье вашего подсознания - Карасев Г.Г
 • Онкологич заболевания Пути к исцелению Вершинина
 • Сбор упраж к экспресс курсу англ яз Петрова
 • ИНСТРУКЦИЯ ДУХОВОЙ ШКАФ MIELE CLASSIC
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФОРД ФИЕСТА 1, 3
 • Декоративные бутылки. Мастер класс на дому. Чуприк Е.И., Ковалив Т. Чуприк Е.И., Ковалив Т.
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБКАТКЕ ФОРД ФОКУС 2, 0 АВТОМАТ
 • Луна и грош Рассказы Острие бритвы ЗолКл Моэм
 • Золушка. Серия Сказки для малышей