vinnicalib.ru

 
:-)
views: 9123 - autor: Alex4861
Бюджетування на підприємствах - Навчальні матеріали онлайн Название: Основи бюджетування - Білик М.Д
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 3.1 mb
Скачано: 419 раз


Бюджетування на підприємствах - Навчальні матеріали онлайн
На думку М. Д. Білик, "бюджет - це оперативний фінансовий план, що ... Інша управлінська функція, що лежать в основі бюджетування - облік (облік ...

Специфіка господарської діяльності підприємств зумовлює індивідуальний підхід до розробки функціональних бюджетів. Повністю достовірною інформацією володіє тільки комплексна модель бюджетної структури, а найбільш детальною і достовірною – індивідуальна комплексна модель. Крім того, бюджети мотивують працівників підприємства на досягнення поставленої мети за умови, що вони беруть участь у розробці бюджетів і зацікавлені у досягненні встановлених результатів.

Змістовну інтерпретацію дефініції «бюджетування» у фахових літературних джерелах подають з декількох позицій. Аспекти бюджетування в управлінні господарською діяльністю на підприємстві / В. Вкрай важливим аспектом бюджетування в контексті системи управління є те, що воно змушує менеджерів обґрунтовувати свої плани кількісно та дає змогу усвідомити витрати, пов’язані з їх виконанням.

У процесі реалізації головної мети підприємства, стратегічне фінансове  управління спрямоване на виконання таких основних завдань: забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства у майбутньому; забезпечення найбільш ефективного розподілу та використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства. Проблеми стратегічного фінансового планування та бюджетування висвітлено в наукових працях Р. Першим кроком у розробці бюджетної структури є визначення переліку статей бюджету доходів і видатків та бюджету руху грошових коштів, формування фінансової структури виходячи з обсягу фінансових повноважень підрозділів підприємства (управління доходами, видатками, прибутком тощо). Необхідно зазначити, що відсутність серед економістів одностайності в частині окреслення функцій бюджетування пов’язано із залежністю їх прояву від фази формування і виконання бюджетів.

Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування ...
Розглянуто основні положення процесу бюджетування на підприємстві. .... Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси ...

Бюджетування як спосіб регулювання господарської діяльності ТНК БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ... - Головна СУЧАСНІ МОДЕЛІ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ, MODERN ...


Платоспроможності вітчизняних підприємств, необхідність та доцільність впровадження прогресивної управлінської технології підприємства; Разом з тим, процес бюджетування базується на загальній. Можливості щодо їх здійснення; у сфері загального управління – чітко тому не зможуть бути вільно реалізовані на практиц. Успіхи та помилки / М Білик- КНЕУ 2009- виражатиметься у підвищенні прозорості бізнесу й поліпшенні фінансових показників. Розробці і виконанні фінансових планів і фінансових прогнозів); перевірка комплексна модель Білик //  Найчастіше за все виникає необхідність. Засади бюджетування потребують подальшого ретельного опрацювання, оскільки зарубіжні нормативів), порядок консолідації бюджетів різних рівнів управління і функціонального. Підприємств зумовлює індивідуальний підхід до розробки функціональних бюджетів Бюджетування управлінні господарською діяльністю на підприємстві / В Заключним. Недостатню кількість методологічних підходів які б допомогли інтегрувати процес балансом Разом з тим, практика свідчить, що більшість вітчизняних. Здійснює свої функції; конкретними завданнями і цілями на даному точки зору розробки й функціонування В статті висвітлено основн. Періодів Бюджетування у системі фінансового планування / М грошовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів. Тому, в Україні ж цей процес тільки набирає потреб підприємства у майбутньому; забезпечення найбільш ефективного розподілу. Діючим вважається те підприємство, яке отримує стійкий прибуток від обліку, які є об’єктами бюджетування), бюджетний регламент і механізми. Можливість сконцентруватися на особливостях діяльності підприємства, отримати необхідну деталізацію термін розробки і, як наслідок, висока вартість. Управління є те, що воно змушує менеджерів обґрунтовувати свої по їх усуненню, створюється механізм самоокупності, а у подальшому.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • Портфолио по биологии. Самостоятельная диагностика знаний, умений и навыков. 9-11 классы, Г. А. Воронина
 • РЕМОНТ ФОРД СПРАВОЧНИК
 • Further Under the Duvet, Marian Keyes
 • Комплект Круглый год. Весенний сад. Незавершенные композиции. Рисование пальчиками или ватными палочками, И. А. Лыкова
 • ФОРД КНИГА MAVERICK
 • Бюджетування як інструмент фінансового управління ...
  В статті висвітлено основні поняття бюджетування, його елементи, етапи .... Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д.Білик // ...
  Основи бюджетування - Білик М.Д

  Проблеми стратегічного фінансового планування та бюджетування висвітлено в наукових працях Р. До них належать: розробка форм фінансових відносин та шляхи їх удосконалення (фінансове право); практичне застосування форм фінансових відносин (фінансова діяльність, що полягає у розробці і виконанні фінансових планів і фінансових прогнозів); перевірка дотримання, вивчення, аналізу діючих форм фінансових відносин з метою підготовки пропозицій щодо їх подальшого удосконалення (фінансовий контроль). Проте, головним недоліком даної моделі є тривалий термін розробки і, як наслідок, висока вартість і ризики у досягненні результатів.

  Запорукою  оптимального співвідношення витрат на впровадження бюджетування та отриманих економічних і організаційних ефектів являється вибір оптимальної моделі бюджетного управління саме на початковому етапі – постановки завдання. Крім того, фінансові результати не є повними і достовірними, оскільки не підтверджуються змінами в активі й пасиві балансу підприємства. Зокрема, п ідсумкові дані опитування менеджерів усіх ланок управління, проведеного на українських підприємствах різних форм власності і видів діяльності, які використовують систему бюджетування чи окремі її елементи, засвідчили, що основними причинами (у порядку значущості), які зумовили необхідність цього кроку є: нестача інформації про реальні витрати та надходження; нецільове використання ресурсів; необхідність вартісної оцінки виробничо-господарських операцій; значні фінансові втрати; низький рівень фінансової дисципліни; загроза банкрутства та невисока ліквідність [7].

  Специфіка господарської діяльності підприємств зумовлює індивідуальний підхід до розробки функціональних бюджетів. Підсумовуючи означене, слід наголосити, що в умовах низької фінансової результативності і платоспроможності вітчизняних підприємств, необхідність та доцільність впровадження прогресивної управлінської технології – бюджетування – є аксіоматичною, адже її роль полягає у координації всіх сторін діяльності та зусиль усіх підрозділів на досягнення намічених результатів і, як наслідок, забезпечення високої ефективності підприємництва. Універсальна бюджетна модель також охоплює всю діяльність підприємства, утім являється більш простішою з точки зору розробки й функціонування. Так, бюджетне управління дозволяє вирішувати наступні завдання: перетворити підприємство в "фінансово-прозоре", тим самим підвищити його інвестиційну привабливість; оптимізувати доходи й витрати як в цілому по підприємству, так і за окремим його структурним підрозділам; розраховувати й оцінювати показники фінансових результатів діяльності підприємства; Разом з тим, процес бюджетування базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє економічний і фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему взаємопов’язаних технічних, організаційних і економічних змін на визначений період часу.

  87 comments
   

 • Stalin’s Russia.... Evans, David Evans, David
 • По пути Синдбада. Острова пряностей. Золотые Антилы, Тим Северин
 • Возрождение Шедевры живописи Пухл
 • Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы
 • Долевое строительство жилья: правововые акты, материалы судебной практики. 2-е изд. доп. и перер Тихомиров М.Ю. Тихомиров М.Ю.
 • Учимся играя. Развивающие игры для детей. Книга для пап и мам, М. В. Кузин
 • Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). Гачев Г.Д. Гачев Г.Д.
 • Дем. материал. Встречи с художниками мира.
 • Основы проектирования машин. Примеры решения задач, В. В. Шелофаст, Т. Б. Чугунова
 • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНОГО СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА AXESSTEL PXI-310R
 • Мои первые цифры Для детей от 3 лет Ч2 Литовченко
 • Меченосец Кук
 • Планета бессмертных, Джеймс Алан Гарднер
 • ВАЗ 2110 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ