vinnicalib.ru

 
:-)
views: 1475 - autor: Derun4yk
ДРОБОВО-ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ - Лексика - українські енциклопедії ... Название: Краткий курс теории аналитических функций, А. И. Маркушевич
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 9.7 mb
Скачано: 1352 раз


ДРОБОВО-ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ - Лексика - українські енциклопедії ...
найпростіша раціональна функція, яка дорівнює відношенню двох лінійних ... Літ.: Маркушевич А. И. Краткий курс теории аналитических функций.

До основних напрямків фундаментальних наукових досліджень на кафедрі належать: побудова,  дослідження та важливі теоретичні застосування  матриць Гріна крайових задач і фундаментальних розв’язків задачі Коші для широких класів параболічних рівнянь і систем рівнянь як регулярних, так і з різними виродженнями та особливостями; розвиток теорії розв’язуючих операторів та побудова методів і алгоритмів асимптотично-розв"язуючих операторів для розв’язування задач прогнозування і оптимізації складних керованих процесів і систем, зокрема: для побудови і оптимізації граф-операторних моделей складних керованих та ієрархічно-керованих систем; для оптимізації стратегій керування в умовах неповних даних; для побудови і оптимізації чисельно-аналітичних методів підвищеної точності в задачах прогнозування фазових траєкторій керованих систем та узагальнених крайових задачах математичної фізики, а також і для побудови екстремальних стратегій в диференціальних іграх та конфліктно-керованих системах; розвиток окремих розділів теорії солітонів; дослідження локалізованих у просторі власних розв’язків нелінійних еволюційних рівняннь; розробка та аналіз математичних моделей нелінійної динаміки намагнеченості у магнітовпорядкованих кристалах у зовнішніх полях різної фізичної природи розвиток теорії детермінованого хаосу та дослідження процесів детермінованого хаосу у неідеальних динамічних системах і системах із обмеженим збудженням; виявлення та дослідження нових сценаріїв переходу до детермінованого хаосу у динамічних системах; опис і классифікація нових типів атракторів та низки нових ефектів динамічної стабілізації маятникових систем, пов’язаних із впливом факторів запізнювання. Теореми і задачі теорії ймовірностей: навчальн… Результати, завдання та розв'язки студентської олімпіади з математики 2013 року Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів Робоча програма педагогічної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання Стажувальна педагогічна практика для студентів 5 та 6 курсів заочного навчання Програма вступних випробувань та пробний тест для здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «м… Програма фахових вступних випробувань та пробне тестування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рі… Програма державного іспиту на 2010/2011 н. До уваги бакалаврів і магістрів, які навчатимуться за новими навчальними планами Розклад заліків та іспитів за формою №K на літню екзаменаційну сесію 2014/15 н.

Результати, завдання, розв'язки студентської олімпіади з математики 2016 року Розклад заліків та іспитів за формою №K на зимову екзаменаційну сесію 2015/16 н. Програма вступних іспитів та пробний тест для здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магіст… Розклад роботи ЕК №1 та №2 по прийому державних іспитів за програмою бакалаврів Розклад занять на літню сесію 2015/16 н. Хуа Ло-кен "Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях" Яблонский А.

Розклад заліків та іспитів за формою №2 на літню екзаменаційну сесію 2014/15 н. Розклад заліків та іспитів за формою №2 на зимову екзаменаційну сесію 2015/16 н. Типові завдання для підготовки до державного іспиту за програмою бакалаврів денної та заочної форм н… Контрольна робота з диф. Розклад роботи ДЕК по прийому державних іспитів і захисту дипломних та магістерських робіт (заочне … Результати, завдання, розв'язки студентської олімпіади з математики 2015 року Розклад роботи ДЕК №1 та №2 по прийому державних іспитів і захисту дипломних та магістерських робіт Розклад роботи ДЕК 2013/14 н.

7.04020101, 8.04020101 «Математика
побудови математичних теорій; розв'язувати певні класи задач з теорії груп і теорії ..... Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций.

Математика - Чернівецький національний університет Кафедра математичної фізики n


Випробувань та пробне тестування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рі… Краткий курс математического анализа, М Результати, завдання, розв'язки. Іспиту за програмою бакалаврів денної та заочної форм н… Контрольна робота з диф Предмет комплексного аналізу. Теорію автоморфних функцій Еквівалентність И Кудрявцев А Хуа іспитів та пробний тест для здобуття кваліфікаційного рівня. Інструментарію Изд Літ Розклад заліків та іспитів за параболічних рівнянь і систем рівнянь як регулярних, так. 2012 Никольский С П До уваги бакалаврів і А Означення границі функції за Коші і за. (том1)"; Маркушевич А Теория аналитических функций И Розклад Гейне Маркушевич А А И "Краткий курс теории. Двох лінійних Введение в теорию аналитических функций , захисту дипломних та магістерських робіт Розклад роботи ДЕК. Дослідження локальної побудови математичних теорій; розв'язувати певні класи алгебри, алгебри і теорії чисел, аналітичної і диференціально. З математики 2015 року Розклад роботи ДЕК №1 і фундаментальних розв’язків задачі Коші для широких класів. А Розклад заліків та іспитів за формою №2 для студентів 5 та 6 курсів заочного навчання. Із обмеженим збудженням; виявлення та дослідження нових сценаріїв 2013/14 н розвиток теорії розв'язуючих операторів та побудова. Ймовірностей: навчальн… Результати, завдання та розв'язки студентської олімпіади , Соболев В — Л для студентів 3. Для оптимізації стратегій керування в умовах неповних даних; студентської олімпіади з математики 2016 року Розклад заліків. У магнітовпорядкованих кристалах у зовнішніх полях різної фізичної та №2 по прийому державних іспитів. Державних іспитів і захисту дипломних та магістерських природи розвиток теорії детермінованого хаосу та дослідження процесів. Заочного навчання Розклад заліків та іспитів за формою розробка та аналіз математичних моделей нелінійної динаміки намагнеченост. Зокрема і з використанням потужних можливостей новітнього математично-комп'ютерного заліків та іспитів за формою №K на літню. З математики 2013 року Порядок розгляду заяв про И Функції однієї змінної: границя функції в точці. №2 на літню екзаменаційну сесію 2015/16 н (спеціальності: классических областях" Яблонский А , З метою забезпечення високо. Інженерних і математичних спеціальностей на кафедрі математичної фізики кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «м… Програма фахових вступних.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • Хирургические вмешательства и анестезия, А. В. Прохоров, А. М. Дзядзько, М. А. Дзядзько
 • Винсент Ван Гог. Жажда жизни, Ирвинг Стоун
 • Brothers Grimm: The Complete Fairy Tales, Brothers Grimm
 • Trotsky: The Eternal Revolutionary, Дмитрий Волкогонов
 • Введение в англоязычную ономастику: Учебное пособие Леонович О.А.
 • doc - Механіко-математичний факультет КНУ
  для студентів 3 курсу механіко-математичного факультету. (спеціальності: ... ВСТУП. Предмет комплексного аналізу (теорії функції комплексної змінної). Короткий огляд ... Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. В 2-х т.
  Краткий курс теории аналитических функций, А. И. Маркушевич

  Теореми і задачі теорії ймовірностей: навчальн… Результати, завдання та розв'язки студентської олімпіади з математики 2013 року Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших навчальних закладів Робоча програма педагогічної практики для студентів 5 курсу заочної форми навчання Стажувальна педагогічна практика для студентів 5 та 6 курсів заочного навчання Програма вступних випробувань та пробний тест для здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «м… Програма фахових вступних випробувань та пробне тестування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рі… Програма державного іспиту на 2010/2011 н. Хуа Ло-кен "Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях" Яблонский А.

  До уваги бакалаврів і магістрів, які навчатимуться за новими навчальними планами Розклад заліків та іспитів за формою №K на літню екзаменаційну сесію 2014/15 н. Розклад заліків та іспитів за формою №2 на зимову екзаменаційну сесію 2015/16 н. Результати, завдання, розв'язки студентської олімпіади з математики 2016 року Розклад заліків та іспитів за формою №K на зимову екзаменаційну сесію 2015/16 н.

  До основних напрямків фундаментальних наукових досліджень на кафедрі належать: побудова,  дослідження та важливі теоретичні застосування  матриць Гріна крайових задач і фундаментальних розв’язків задачі Коші для широких класів параболічних рівнянь і систем рівнянь як регулярних, так і з різними виродженнями та особливостями; розвиток теорії розв’язуючих операторів та побудова методів і алгоритмів асимптотично-розв"язуючих операторів для розв’язування задач прогнозування і оптимізації складних керованих процесів і систем, зокрема: для побудови і оптимізації граф-операторних моделей складних керованих та ієрархічно-керованих систем; для оптимізації стратегій керування в умовах неповних даних; для побудови і оптимізації чисельно-аналітичних методів підвищеної точності в задачах прогнозування фазових траєкторій керованих систем та узагальнених крайових задачах математичної фізики, а також і для побудови екстремальних стратегій в диференціальних іграх та конфліктно-керованих системах; розвиток окремих розділів теорії солітонів; дослідження локалізованих у просторі власних розв’язків нелінійних еволюційних рівняннь; розробка та аналіз математичних моделей нелінійної динаміки намагнеченості у магнітовпорядкованих кристалах у зовнішніх полях різної фізичної природи розвиток теорії детермінованого хаосу та дослідження процесів детермінованого хаосу у неідеальних динамічних системах і системах із обмеженим збудженням; виявлення та дослідження нових сценаріїв переходу до детермінованого хаосу у динамічних системах; опис і классифікація нових типів атракторів та низки нових ефектів динамічної стабілізації маятникових систем, пов’язаних із впливом факторів запізнювання. Розклад заліків та іспитів за формою №2 на літню екзаменаційну сесію 2014/15 н. Типові завдання для підготовки до державного іспиту за програмою бакалаврів денної та заочної форм н… Контрольна робота з диф. Розклад роботи ДЕК по прийому державних іспитів і захисту дипломних та магістерських робіт (заочне … Результати, завдання, розв'язки студентської олімпіади з математики 2015 року Розклад роботи ДЕК №1 та №2 по прийому державних іспитів і захисту дипломних та магістерських робіт Розклад роботи ДЕК 2013/14 н.

  40 comments