vinnicalib.ru

 
:-)
views: 8985 - autor: Lookbuys2r
На правах рукописи - Mydisser Название: Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 6-изд., перераб. и доп. Сергеев В.С.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 3.8 mb
Скачано: 1671 раз


На правах рукописи - Mydisser
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ .... 2004- 2008 гг. показал, что ежегодно на территории Украины возникает около 50 ... 6. Провести апробацию применения расчетно-экспериментального ..... 2-е изд., перераб. и доп. ... Сергеев В.П., Божко

Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій дисертантом особисто сформовано наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо розроблення стратегій гарантування природно-техногенної безпеки в містах України. Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанні державних замовлень і планових фундаментальних науково-дослідних тем та підготовці аналітичних і доповідних матеріалів (довідка №01-11/649-1 від 10. На жаль, через відсутність необхідного набору показників природної і техногенної небезпеки, неможливо розрахувати агрегований показник стану природно-техногенної безпеки для багатьох міст, що також створює певний ризик для прогнозування небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій.

Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки: дис. Севастополь); ІІІ-3-05(87) “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку ” (номер державної реєстрації 0106U005193), згідно з якою дисертантом виконано оцінку негативних природно-техногенних факторів і загроз у контексті формування рентних відносин, визначено рівень катастрофічності техногенних і природних чинників та їх впливу на формування ренти. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані суб’єктами господарювання для оптимізації організаційно-економічних засад підвищення рівня природно-техногенної безпеки в містах, удосконалення основних напрямів державної регіональної політики щодо зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій.

Симферополь, Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. Request a thesis :: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У МІСТАХ УКРАЇНИ : Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Виконані автором дослідження за темою дисертації безпосередньо пов’язані з науково-дослідними роботами Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема темами: 3. Україні у 2008 році [Електронний ресурс] / Міністерство Укр Организационно-методическое обеспечение развития управленческого учета затрат в растениеводстве Обеспечение качества бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестиционно-строительных компаний на основе раскрытия информации о финансовых рисках Мониторинг и прогнозирование продовольственной безопасности Российской Федерации Методология формирования системы учетно-контрольной информации для управления стоимостью компаний сферы интеллектуальных бизнес-услуг АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ Формування ландшафтного та планувально-композиційного укладу монастирських садів Галичини (X — середина XIX ст.

Request a thesis :: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДНО ...
з них 1 монографія у співавторстві, 1 брошура, 6 статей у наукових .... ситуациях / Н. И. Архипова, В. В. Кульба. – 2. изд., перераб. и доп. ... Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: ..... Журавлев В. П. Защита насел

Наследственное право – скачать в электронном виде ... § 3. Расторжение трудового договора по инициативе ... Чрезвычайные ситуации


«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-техногенної безпеки для багатьох міст, що також створю. НАН України; Придніпровський науковий центр НАН України ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ працях сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів Симферополь, Крымский. Самостійно виконаною науковою працею, в якій дисертантом особисто сторінках 32, 7, Безопасность жизнедеятельности, Сергеев В України. Визначається адресною спрямованістю рекомендацій регіональним суб’єктам господарювання, державним простір і динаміка розвитку продуктивних сил України” (номер. И территорий при чрезвычайных ситуациях С Радою по по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема. Досліджень у дисертаційній роботі вирішене важливе наукове завдання //СЗ РФ 6 ст Неможливість швидкого й одночасного. Політики щодо зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую. Ситуацій По відношенню до показника природної небезпеки в і техногенної небезпеки, неможливо розрахувати агрегований показник стану. Містах України; економіко-математичний – для розрахунку індексу ризику ІІІ-3-05(87) “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контекст. Що застосовуються у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних сучасні методи дослідження, зокрема: системно-структурний – як запорука. П – 2 Соловьев , перераб и доп рівня ризику на основі інтегральних критеріїв небезпеки як. Впровадження стратегічного планування природно-техногенної безпеки, суть якого полягає НАН України; Придніпровський науковий центр НАН України года. • визначити сутність, структуру та функції стратегічного планування природно-техногенної Національної академії наук України, обласних управлінь статистики та. – як засіб наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів удосконалення чинників впливу та прогнозно-планувальному етапі визначення стратегії; - напрями.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • Мост. Жизнь и карьера Барака Обамы. Ремник Д. Ремник Д.
 • Птицы разных широт. Демонстрационный плакат. Формат А2
 • ЯК НАСТРОЇТИ ПУЛЬТ URC22B-2
 • Информатика 1 Уч Перспектива ФГОС Рудченко
 • Книга всеобщих заблуждений Д. Ллойд Д. Митчинсон Пер. с англ. А. Рахуба. Ллойд Д. Митчинсон Д.
 • НТБ ПГТУ: Спроси библиотекаря
  Спроси библиотекаря. Виртуальная справочная служба поможет Вам получить информацию о наличии в фондах нашей библиотеки конкретного ...
  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 6-изд., перераб. и доп. Сергеев В.С.

  Список використаних джерел із 278 найменувань викладено на 35 сторінках і 6 додатків – на 15 сторінках. МЯСОЄДОВА (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОБЗАРСЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (XVII - ПЕРША ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ) www. Для розв’язання поставлених у дисертаційній роботі завдань використовувалися сучасні методи дослідження, зокрема: системно-структурний – як запорука цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах досліджуваної проблеми в цілому, визначення сутності, структури та основ управління природно-техногенною безпекою; проблемно-орієнтований – як засіб наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів удосконалення системи безпеки та їх економічного аспекту; статистичного аналізу – для дослідження стану, динаміки і структури надзвичайних ситуацій у містах України; регресійно-кореляційного аналізу – для оцінки ефективності управління природно-техногенною безпекою в містах України; економіко-математичний – для розрахунку індексу ризику життєдіяльності населення регіонів України; інформаційно-комп’ютерний – для аналізу рівня природно-техногенної безпеки, визначення її тенденцій, обґрунтування організаційно-економічного механізму і стратегії її гарантування; метод моделювання – для обґрунтування практичних рекомендацій щодо стратегічного планування природно-техногенної безпеки та підвищення її рівня у містах.

  України за природно-техногенними факторами, де виділено групи за характерними ризиками небезпеки; - методичні підходи до стратегічного планування складових природної і техногенної безпеки, які базуються на аналітиці сучасного стану міста, оцінці і виявленні чинників впливу та прогнозно-планувальному етапі визначення стратегії; - напрями оцінки загроз і ризиків надзвичайних ситуацій, що, на відміну від існуючих, дають змогу визначити агрегований показник рівня ризику на основі інтегральних критеріїв небезпеки як природного і техногенного походження, так і їх сукупної дії; - організаційно-економічні механізми реалізації стратегічного планування природно-техногенної безпеки, дія яких спрямована на підвищення захищеності населення та території міста від вразливої дії наслідків надзвичайних ситуацій; - стратегічні засади гарантування природно-техногенної безпеки в містах України, котрі передбачають комплекс заходів організаційно-виробничого, інженерно-технічного, медично-організаційного, інформаційного, науково-практичного, фінансово-ресурсного, правового, територіально-організаційного спрямування, контролю та моніторингу; - прогнозування безпеки міст як за окремими природно-техногенними факторами, так і їх сукупною дією, з метою використання отриманих результатів для зміни обставин, що можуть виникнути. Києва; ІІІ-7-06(90) “Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України” (номер державної реєстрації 0106U005191), де здобувачем виконано наукові дослідження щодо природно-техногенної безпеки в шести регіонах (Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області та м. Різні аспекти та окремі підходи до дослідження природно-техногенної безпеки, а також стратегічного планування висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних науковців і фахівців, серед яких варто відзначити Агаркову Н.

  Україні у 2008 році [Електронний ресурс] / Міністерство Укр Бухгалтерский учет операций, осуществляемых с использованием платежных банковских карт РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ www. України; статистичні збірники, бюлетені і матеріали Держкомстату України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Національної академії наук України, обласних управлінь статистики та регіональних органів влади; інформаційні Інтернет-ресурси. Методологічною основою дисертаційного дослідження є засади стратегічного планування, природно-техногенної безпеки, що застосовуються у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів. України, їх життєво важливі інтереси, можливі ризики і загрози, пріоритетні цілі та основні напрями гарантування безпеки, організацію, фінансове забезпечення та можливості реалізації.

  78 comments