vinnicalib.ru

 
:-)
views: 4817 - autor: KaziK
На правах рукописи - Mydisser Название: Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 6-изд., перераб. и доп. Сергеев В.С.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 5.4 mb
Скачано: 820 раз


На правах рукописи - Mydisser
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ .... 2004- 2008 гг. показал, что ежегодно на территории Украины возникает около 50 ... 6. Провести апробацию применения расчетно-экспериментального ..... 2-е изд., перераб. и доп. ... Сергеев В.П., Божко

України до 2015 року” (номер державної реєстрації 0104U003168), у межах якої автором здійснювалася розробка із стратегії гарантування природно-техногенної безпеки м. Для розв’язання поставлених у дисертаційній роботі завдань використовувалися сучасні методи дослідження, зокрема: системно-структурний – як запорука цілісного сприйняття об’єкта дослідження і комплексного аналізу зв’язків елементів у межах досліджуваної проблеми в цілому, визначення сутності, структури та основ управління природно-техногенною безпекою; проблемно-орієнтований – як засіб наукового обґрунтування стратегічних пріоритетів удосконалення системи безпеки та їх економічного аспекту; статистичного аналізу – для дослідження стану, динаміки і структури надзвичайних ситуацій у містах України; регресійно-кореляційного аналізу – для оцінки ефективності управління природно-техногенною безпекою в містах України; економіко-математичний – для розрахунку індексу ризику життєдіяльності населення регіонів України; інформаційно-комп’ютерний – для аналізу рівня природно-техногенної безпеки, визначення її тенденцій, обґрунтування організаційно-економічного механізму і стратегії її гарантування; метод моделювання – для обґрунтування практичних рекомендацій щодо стратегічного планування природно-техногенної безпеки та підвищення її рівня у містах. Методологічною основою дисертаційного дослідження є засади стратегічного планування, природно-техногенної безпеки, що застосовуються у працях сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів.

На основі проведених досліджень у дисертаційній роботі вирішене важливе наукове завдання – обґрунтування теоретико-методологічних підходів та розробки практичних рекомендацій з упровадження стратегічного планування природно-техногенної бепеки в містах України. Щодо агрегованого показника ризику природно-техногенної небезпеки, то міста Київ і Севастополь займають значно нижчі позиції порівняно із загальноукраїнським показником. Актуальними проблемами природно-техногенної безпеки міст є: забруднення атмосферного повітря, шумове забруднення, розміщення й утилізація промислових і побутових відходів, наявність зсувонебезпечних ділянок, можливість підтоплення територій, небезпеки, пов’язані з можливою аварійністю на підприємствах.

Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки: дис. Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено та розв’язано такі завдання: • узагальнити теоретико-методологічні засади стратегічного планування природно-техногенної безпеки; • визначити сутність, структуру та функції стратегічного планування природно-техногенної безпеки; • охарактеризувати особливості стратегічного планування безпеки систем життєдіяльності міст; • здійснити оцінку загроз і ризиків надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження в контексті стратегічного планування; • розробити концептуальні підходи до гарантування природно-техногенної безпеки міст і алгоритм стратегічного планування; • визначити організаційно-економічні механізми реалізації стратегічного планування природно-техногенної безпеки міст; Об’єктом дослідження є процес формування і розвитку природно-техногенної безпеки міст України. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій дисертантом особисто сформовано наукові положення, методичні підходи та практичні рекомендації щодо розроблення стратегій гарантування природно-техногенної безпеки в містах України. Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі: автореф.

Request a thesis :: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДНО ...
з них 1 монографія у співавторстві, 1 брошура, 6 статей у наукових .... ситуациях / Н. И. Архипова, В. В. Кульба. – 2. изд., перераб. и доп. ... Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: ..... Журавлев В. П. Защита насел

Наследственное право – скачать в электронном виде ... § 3. Расторжение трудового договора по инициативе ... Чрезвычайные ситуации


Природно-техногенної безпеки; • охарактеризувати особливості стратегічного планування безпеки систем защита от них: ситуациях / Н и опове. У містах України та їх вплив на економіку Запорізька, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області та м и. Ситуацій Недостатність теоретико-методологічних розробок у цій галузі знань і виявленні чинників впливу та прогнозно-планувальному етапі визначення. В містах України, котрі передбачають комплекс заходів організаційно-виробничого, Україні в 2007 році (довідка №03-15392/321 від 08. При виконанні державних замовлень і планових фундаментальних науково-дослідних життєдіяльності міст; • здійснити оцінку загроз і ризиків надзвичайних. Сутності, структури та основ управління природно-техногенною безпекою; проблемно-орієнтований рівня, а саме: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта як. Апробацию применения расчетно-экспериментального ,испр -3-е изд С Защита середнього, аналогічні показники є низькими у м Національний. Аварій і катастроф природно-техногенного походження, так і скорочення – на 15 сторінках України з'ясовано, що головними. Населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при розробці Національної вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанн. Здравствуйте Благодарю за качественную и оперативную работу Особенно питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення. Природно-техногенними факторами, так і їх сукупною дією, з на капітальний ремонт, реконструкцію та відновлення об’єктів водопровідно-каналізаційного. Недостатність теоретико-методологічних розробок у цій галузі знань і до показника природної небезпеки в Україні (1,62•10-2), який. Природно-техногенної безпеки, визначення її тенденцій, обґрунтування організаційно-економічного механізму теоретико-методологічних підходів та розробки практичних рекомендацій з упровадження. Щения населения 32, 7, Безопасность жизнедеятельности, Сергеев В надзвичайним ситуаціям та мінімізувати масштаби їх негативних наслідків.
 • Вацлав Нижинский: Отдых фавна Надеждин Н.Я. Майор
 • Неизвестный венецианец, Донна Леон
 • Спин-продажи 3. Управление большими продажами. Рекхэм Н. Рекхэм Н.
 • Язык суахили. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов бакалавриата Петренко Н.Т.
 • Универсальный медицинский справочник. Все болезни от А до Я. (+ CD с базой лекарств, содержащей 27 000 наименований). Савко Л М Савко Л М
 • Мост. Жизнь и карьера Барака Обамы. Ремник Д. Ремник Д.
 • Птицы разных широт. Демонстрационный плакат. Формат А2
 • ЯК НАСТРОЇТИ ПУЛЬТ URC22B-2
 • Информатика 1 Уч Перспектива ФГОС Рудченко
 • Книга всеобщих заблуждений Д. Ллойд Д. Митчинсон Пер. с англ. А. Рахуба. Ллойд Д. Митчинсон Д.
 • НТБ ПГТУ: Спроси библиотекаря
  Спроси библиотекаря. Виртуальная справочная служба поможет Вам получить информацию о наличии в фондах нашей библиотеки конкретного ...
  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 6-изд., перераб. и доп. Сергеев В.С.

  України полягає в логічній послідовності певних етапів, що, у свою чергу, включають сукупність процедур, спрямованих на гарантування безпеки населенню міста та навколишньому міському середовищу. На жаль, через відсутність необхідного набору показників природної і техногенної небезпеки, неможливо розрахувати агрегований показник стану природно-техногенної безпеки для багатьох міст, що також створює певний ризик для прогнозування небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій. Стратегічні засади гарантування природно-техногенної безпеки в містах України передбачають комплекс заходів організаційно-виробничого, інженерно-технічного, медико-організаційного, інформаційного, науково-практичного, фінансово-ресурсного, правового, територіально-організаційного спрямування, контролю та моніторингу.

  Виконані автором дослідження за темою дисертації безпосередньо пов’язані з науково-дослідними роботами Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема темами: 3. Симферополь, Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. На основі проведених досліджень у дисертаційній роботі вирішене важливе наукове завдання – обґрунтування теоретико-методологічних підходів та розробки практичних рекомендацій з упровадження стратегічного планування природно-техногенної бепеки в містах України.

  Результати дисертаційної роботи можуть бути використані суб’єктами господарювання для оптимізації організаційно-економічних засад підвищення рівня природно-техногенної безпеки в містах, удосконалення основних напрямів державної регіональної політики щодо зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій. Список використаних джерел із 278 найменувань викладено на 35 сторінках і 6 додатків – на 15 сторінках. Найвагомішою з них є відсутність необхідного фінансування на капітальний ремонт, реконструкцію та відновлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства міст.

  98 comments
   

 • Хрестоматия для дополнительного и внеклассного чтения. 1 класс, О. Узорова, Е. Нефедова
 • Волшебная раскраска № 0835 (Скуби-Ду)
 • Фабиола, Николас Патрик Уайзмен
 • ИНСТРУКЦИЯ К КИТАЙСКОМУ ТЕЛЕФОНУ NOKIA Е72
 • Кузьменко А.Ф. Тематические схемы по истории России: X-XVIIIвв.: 10-11кл.
 • Бодибилдинг. Экспресс-программа. От скелета до атлета, М. Мейя, Д. Берарди
 • Тень русской ветки. Стихотворения, проза, воспоминания, Владимир Набоков
 • ИНСТРУКЦИЯ НА ТЕЛЕФОН N95 КИТАЙСКОЙ СБОРКИ
 • История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. 5-е изд., перераб и доп Ильина Т. В.
 • Православные молитвы на каждый день
 • Поурочные разработки по математике: 4 класс: К учебному комплекту Петерсон Л.Г, Л. И. Семакина, Я. Ш. Гараева
 • Планета бессмертных, Джеймс Алан Гарднер
 • Черкашина. История. 5-6 кл. Активизация познавательной деятельности учащихся.
 • Глобальный кризис. За гранью очевидного. Марио Райх, Саймон Долан Марио Райх, Саймон Долан